Arenduskeskus

Meie ravimuda arenduskeskus asub Viljandi vallas Mustivere külas. See on kogu meie tegevuse süda ja hing. Siin toimub ravimuda väärindamine väga paljudeks erinevateks toodeteks ja uute toodete pidev arendamine ja katsetamine. Tootmine algab ravimuda filtreerimisest ja homogeniseerimisest ning lõpeb laboris humiinainete ekstrakti eraldamise ja sellest erinevate toodete tootmise ja pakendamisega. Samuti võimaldab tootmisliin ravimuda kuivatamist ja jahvatamist.

Ravimuda labor ja tootmisliin valmisid 2019. aasta suvel PRIA Leader meetme toetuse abil.

Meie arenduskeskus teeb tihedat koostööd Tallinna Ülikooli Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega. Oleme kasutanud mitmeid EAS arendusmeetmeid.